Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-10 14:27:18 przez Admin Admin

Akapit nr - brak tytułu

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Morągu</h1>
<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Straż Miejska w Morągu</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="http://bip.strazmiejska.morag.pl/">Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Morągu</a>.</p>
<ul>
    <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2016-09-14">2016-09-14</time></li>
    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2021-01-25">2021-01-25</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
    <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>
 
 
 
 
<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="1991-01-01">1991-01-01</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="1991-01-01">1991-01-01</time></li>
</ul>
 
    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>
 
    <p>Pobierz <a href="http://bip.strazmiejska.morag.pl/system/obj/4_Raport.pdf">Raport z wynikami przeglądu dostępności</a>.</p>
 
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span id="a11y-osoba">Dariusz Załęski</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email"> </span></li>
<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">89 757 3613</span></li>
</ul>
 
<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
    <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
    <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
    <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
    <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
    <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
    <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>
 
<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Burmistrz Morąga</li>
<li>Adres: Burmistrz Morąga<br />
ul. 11 Listopada 9<br />
14-300 Morąg</li>
<li>E-mail: </li>
<li>Telefon: 89 757 2231</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do  <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>
 
<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Siedziba Straży Miejskiej w Morągu znajduje się&nbsp; w Morągu przy ulicy Dworcowej 7 na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielolokalowego. Usytuowanie siedziby straży może częściowo stanowić przeszkodę w obsłudze os&oacute;b z potrzebami szczeg&oacute;lnymi.</p>
 
 
 
    <h2>Informacje dodatkowe</h2>
 
        <h3>Ułatwienia</h3>
    <p>Straż Miejska w Morągu zdecydowanie większość zadań realizuje w terenie w związku z tym nie stanowi problemu dokonywania czynności z udziałem os&oacute;b z potrzebami szczeg&oacute;lnymi w miejscu ich zamieszkania.</p>
<p>Serwis bip wyposazony jest w mechanizmy ułatwiające przeglądznie treści przez osoby niedowidzące:</p>
<p>1. Zmiana wielkości czcionki</p>
<p>2. Zmiana kontrastu</p>
   
        <h3> Inne informacje i oświadczenia</h3>
    <p>Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkownik&oacute;w, niezależnie od używanej technologii,oprogamowania lub posiadanej dysfunkcji.Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępnośći użyteczność naszej strony internetowej.</p>

Załączniki