ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula informacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO)  oraz zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Morągu  z siedzibą w Morągu ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg tel: 89 757 36 13, mail
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej  
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej wynikających z  art. 10 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  na podstawie art. 6 ust. 1   oraz art. 9 ust. 2   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   oraz w celu zapobiegania wykroczeniom, prowadzenia czynności wyjaśniających, wykrywania i ścigania czynów zabronionych oraz ochrony przed zagrożeniami dla porządku publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom  na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu   przetwarzania     lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody.
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.
 
9. Podanie   danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a niepodanie skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach szczególnych , w innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Straż Miejska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-19 11:42:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-19 11:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 11:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »